Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Hur Europeiska kommissionen hanterar information rörande forskning och utveckling om verksamma ämnen i de bekämpningsmedel som den godkänner

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.