Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europeiska kommissionens beslut att tilldela BlackRock Investment Management ett kontrakt för att genomföra en undersökning om införlivande av målen miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i EU:s bankregler

Europeiska kommissionens beslut att tilldela BlackRock Investment Management ett kontrakt för att genomföra en undersökning om införlivande av målen miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i EU:s bankregler.