Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Imenovanje novega generalnega sekretarja Evropske komisije

Imenovanje novega generalnega sekretarja Evropske komisije.