Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Evropska komisija ni odgovorila na potrdilno zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s stebrno oceno, ki jo je izvedla mednarodna organizacija