Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) zavrnila dostop javnosti do dokumentov v zvezi z operacijo iskanja in reševanja