Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Evropska komisija (Europe Direct) ni odgovorila na zahtevo po informacijah o skupni kmetijski politiki