Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strateška preiskava OI/2/2021/MMO o tem, kako Evropska komisija spremlja uporabo sredstev EU za spodbujanje pravice invalidov in starejših do samostojnega življenja