Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kako Evropska komisija upošteva potrebe invalidnih uslužbencev v izrednih razmerah zaradi pandemije covida 19

Kako Evropska komisija upošteva potrebe invalidnih uslužbencev v izrednih razmerah zaradi pandemije covida‑19.