Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odločitev Evropske komisije, da družbi BlackRock Investment Management odda naročilo za izvedbo študije o vključevanju okoljskih, socialnih in upravljavskih ciljev (ESG) v bančna pravila EU

Odločitev Evropske komisije, da družbi BlackRock Investment Management odda naročilo za izvedbo študije o vključevanju okoljskih, socialnih in upravljavskih ciljev (ESG) v bančna pravila EU.