Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Evropska komisija zavrnila dostop javnosti do pravnega mnenja v zvezi z navzkrižjem interesov na Češkem

Odepření přístupu veřejnosti k právnímu stanovisku týkajícímu se údajného střetu zájmů v Česku ze strany Komise.