Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Domnevno navzkrižje interesov pri delu mehanizma Komisije za znanstveno svetovanje zaradi neustrezne politike v zvezi z izjavami o interesih povabljenih strokovnjakov

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.