Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Riešenie sťažnosti Európskou komisiou vo veci porušenia právnych predpisov proti Taliansku v pilotnom postupe EÚ v súvislosti so smernicou EÚ o rasovej rovnosti a podmienkami bývania rómskych občanov

Riešenie sťažnosti Európskou komisiou vo veci porušenia právnych predpisov proti Taliansku v pilotnom postupe EÚ v súvislosti so smernicou EÚ o rasovej rovnosti a podmienkami bývania rómskych občanov.