Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Neinformovanie sťažovateľa Európskou komisiou o aktuálnom stave vybavovania sťažnosti na porušenie právnych predpisov na Nemecko