Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) a neodpovedanie na sťažnosť týkajúcu sa technických ťažkostí pri výberovom konaní na miesta jazykových asistentov (EPSO/AST ochrana údajov/152/22)