Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým sa uskutočnil pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie v rámci výberového konania, ktoré organizoval Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)