Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európska komisia riešila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa stretnutia s Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky