Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európska komisia riešila sťažnosť ohľadne porušovania právnych predpisov v súvislosti s údajným porušením práva EÚ v spojitosti s luxemburskými predpismi o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 posilňovacou dávkou