Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) posúdil oprávnenosť uchádzača zúčastniť sa na výberovom konaní na zamestnancov EÚ, ktorí sú odborníkmi technickej podpory pre členské štáty