Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) riešila žiadosť externého odborníka o teleprácu v dôsledku obmedzení v súvislosti s COVID-19