Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Ako Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vybavila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom, ktoré zverejnila na základe predchádzajúcich žiadostí o prístup k dokumentom