Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európska komisia uskutočnila verejnú konzultáciu týkajúcu sa iniciatívy Udržateľná správa