Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komisia a neinformovanie sťažovateľa o stave sťažnosti CHAP(2017)01280 týkajúcu sa porušenia právnych predpisov, rakúskeho zákona o fonde na podporu štúdií