Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Ako Európska investičná banka posúdila hodnotenie environmentálneho dosahu Transjadranského plynovodu a Transanatólskeho plynovodu pred financovaním projektov