Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strategické vyšetrovanie OI/2/2021/MMO týkajúce sa spôsobu, akým Európska komisia monitoruje využívanie fondov EÚ na presadzovanie práva osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb na nezávislý život