Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Ako Európska obranná agentúra (EDA) vybavila žiadosť svojho bývalého výkonného riaditeľa o prevzatie vyšších funkcií v spoločnosti Airbus