Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Komisia a údajné nedostatočné opatrenia prijaté na zmiernenie situácie výskumných pracovníkov v akciách programu Marie Skłodowska-Curie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19