Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Spôsob, akým Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zhromažďovalo a vyhodnocovalo informácie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Spôsob, akým Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zhromažďovalo a vyhodnocovalo informácie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19.