Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Akým spôsobom Európska komisia zohľadňuje potreby zamestnancov so zdravotným postihnutím v súvislosti s núdzovými opatreniami v dôsledku COVID-19

Akým spôsobom Európska komisia zohľadňuje potreby zamestnancov so zdravotným postihnutím v súvislosti s núdzovými opatreniami v dôsledku COVID-19.