Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Rozhodnutie Európskej komisie zadať spoločnosti BlackRock Investment Management zákazku na vypracovanie štúdie o začlenení environmentálnych a sociálnych cieľov a cieľov v oblasti správy a riadenia (ESG) do bankových pravidiel EÚ

The European Commission's decision to award a contract to BlackRock Investment Management to carry out a study on integrating environmental, social and governance (ESG) objectives into EU banking rules.