Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Tratarea de către Comisia Europeană a unei plângeri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Italiei în cadrul unei proceduri-pilot a UE referitoare la Directiva privind egalitatea rasială și condițiile de locuit ale populației rome

Traitement, par la Commission européenne, d’une plainte pour infraction contre l’Italie dans une procédure EU Pilot concernant la directive «race et origine ethnique» et les conditions de logement des Roms.