Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Desfășurarea unui interviu bazat pe competențe situaționale într-o procedură de selecție a personalului organizată de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)