Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Evaluarea de către Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a eligibilității unui candidat de a participa la o procedură de selecție pentru personal UE vizând experți în domeniul asistenței tehnice pentru statele membre