Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Tratarea de către Comisia Europeană a informațiilor referitoare la cercetare și dezvoltare în legătură cu substanțele active din pesticidele pe care le aprobă

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.