Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Comisia Europeană și nereintegrarea unui reclamant cu handicap

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.