Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Un presupus conflict de interese în activitatea Mecanismului de consiliere științifică al Comisiei din cauza unei politici inadecvate privind declarațiile de interese ale experților invitați

An alleged conflict of interest in the work of the Commission’s Scientific Advice Mechanism due to an inadequate policy on declarations of interest for invited experts.