Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Recusa pelo Serviço Europeu de Ação Externa de conceder acesso público integral a registos escritos das reuniões do Global Tech Panel

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.