Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Rozpatrzenie przez Komisję Europejską skargi dotyczącej naruszenia przepisów prawa przeciwko Włochom w ramach pilotażowej procedury UE dotyczącej dyrektywy w sprawie równości rasowej oraz warunków mieszkaniowych Romów

Rozpatrzenie przez Komisję Europejską skargi dotyczącej naruszenia przepisów prawa przeciwko Włochom w ramach pilotażowej procedury UE dotyczącej dyrektywy w sprawie równości rasowej oraz warunków mieszkaniowych Romów.