Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Brak potwierdzenia przez Komisję Europejską wpłynięcia skargi dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Niemcom (Natura 2000)