Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Brak odpowiedzi Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO)na skarg dotyczącą trudności technicznych w procedurze naboru asystentów językowych (EPSO/AST ochrona danych/152/22)