Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sposób przeprowadzenia rozmowy sytuacyjnej badającej poziom kompetencji w ramach procedury naboru pracowników zorganizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)