Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sposób, w jaki Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ocenił, czy kandydat kwalifikuje się do udziału w procedurze naboru pracowników UE w dziedzinie wsparcia technicznego dla państw członkowskich