Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sposób rozpatrzenia przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wniosku o publiczny dostęp do dokumentów ujawnionych w wyniku wcześniejszych wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów