Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Brak udzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na korespondencję zawierającą zarzuty nieprawidłowości w procedurze udzielania zamówień publicznych