Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sposób, w jaki Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wziął pod uwagę oceny oddziaływania na środowisko gazociągu transadriatyckiego i gazociągu transanatolijskiego przed finansowaniem projektów