Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Strategiczne postępowanie wyjaśniające OI/2/2021/MMO dotyczące sposobu, w jaki Komisja Europejska monitoruje środki unijne stosowane w promowaniu praw do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych