Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Sposób postępowania Komisji Europejskiej z zatwierdzonymi przez nią informacjami w zakresie badań i rozwoju dotyczącymi substancji czynnych w pestycydach

Způsob, jakým Evropská komise nakládá s informacemi z výzkumu a vývoje týkajícími se účinných látek v pesticidech, které schvaluje.