Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odmowa Komisji Europejskiej w sprawie reintegracji skarżącego z niepełnosprawnością

Odmowa Komisji Europejskiej w sprawie reintegracji skarżącego z niepełnosprawnością.