Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De benoeming door de Europese Commissie van een nieuwe secretaris-generaal

De benoeming door de Europese Commissie van een nieuwe secretaris-generaal.