Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De manier waarop een situationeel competentiegesprek is gevoerd in een door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) georganiseerde selectieprocedure voor personeel