Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Beoordeling door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) of een kandidaat in aanmerking kwam voor deelname aan een selectieprocedure voor EU-personeel op het gebied van technische ondersteuning van de lidstaten